ბუღალტრული მომსახურება2019-02-13T08:16:09+00:00

ბუღალტრული მომსახურება

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება, საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა და ავტომატიზაცია, საგადასახადო ანგარიშები (დეკლარაციების)  მომზადება/ჩაბარება და საბუღალტრო აღრიცხვაზე  სისტემური ზედამხედველობის წარმოება.

  • სრული ბუღალტრული აღრიცხვა ჩვენს პროგრამაში (ORIS,FMG) ;

  • ყოველთვიური დეკლარირება

  • საბუთების წარმოება

  • ფინანსური რეპორტინგი მოთხოვნისამებრ

  • კონსულტაციები საგადასახადო კუთხით