საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება, საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა და ავტომატიზაცია, საგადასახადო ანგარიშები (დეკლარაციების)  მომზადება/ჩაბარება და საბუღალტრო აღრიცხვაზე  სისტემური ზედამხედველობის წარმოება.

სრულად
  • სრული ბუღალტრული აღრიცხვა ჩვენს პროგრამაში (ORIS, FMG) ;

  • ყოველთვიური დეკლარირება

  • საბუთების წარმოება

  • კონსულტაციები საგადასახადო კუთხით

ფინანსური მომსახურება

ინფორმაცია ფინანსურ მომსახურებაზე

ყოველთვიური ფინანსური უწყისების მომზადება, ფინანსური ანალიზი, ბიუჯეტის დაგეგმვა, მენეჯერული აღრიცხვა, ბიზნეს კონსულტაციები, სამომავლო  რისკების განსაზღვრა.

ფასის გამოთვლა

საბანკო მომსახურება

ინფორმაცია საბანკო მომსახურებაზე

ბანკში წარსადგენად ფინანსური პროექტის მომზადება  და საკრედიტო კუთხით სრული მხარდაჭერა, საუკეთესო პირობებში საბანკო პროდუქტებით სარგებლობა, საბანკო გარანტიების/აკრედიტივების მიღება და ა.შ.

ფასის კალკულაცია

იურიდიული მომსახურება

ინფორმაცია იურიდიული მომსახურების შესახებ

კომპანიის დაფუძნება, წესდების მომზადება, სადამფუძნებლო კრების ოქმის მომზადება, კონსულტაციები კერძო სამართლის კუთხით და სხვა ნებისმიერი  ხელშეკრულების დრაფტის შექმნა.

ღირებულების კალკულაცია

Reach Thousands Of Visitors

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

CONTACT US NOW